da / en

Nu kan studerende og ansatte på DTU i Lyngby køre med en selvkørende shuttle, når de skal fra A til B på campus. Til gengæld skal de dele deres oplevelser i shuttlen med projektgruppen bag, så vi i fremtiden bedst muligt kan integrere den selvkørende teknologi i den kollektive trafik.

 

Lydløst sætter den selvkørende shuttle i gang. Med forbindelse til satellitter og med sensorer, der ser andre trafikanter eller forhindringer på vejen, danner shuttlen sig et overblik og finder selv sikkert frem på DTU Lyngby Campus. Men hvordan føles fremtidens transport uden en chauffør for passagerne? Og hvordan kan en selvkørende shuttle blive en del af vores kollektive trafik? Dét vil partnerne bag LINC-projektet undersøge – og de studerende og ansatte skal hjælpe til.

”Vi har været spændte på at få lov til at teste shuttlen, så vi i fremtiden kan give borgerne en ekstra service i den kollektive trafik. Vi forestiller os, at den selvkørende shuttle er et godt supplement til eksempelvis den kommende letbane i hovedstadsområdet. Med shuttlen kan passagerne komme det sidste stykke fra stationen til arbejde, studie eller hjem,” siger Kenneth Jørgensen, seniorprojektleder for LINC i Gate 21.

Foruden partnerskabet Gate 21 er Albertslund Kommune, Gladsaxe Kommune, Nobina Danmark, IBM Danmark, RUC og DTU med i projektet. Partnerne begynder nu at indsamle data fra passagererne på DTU.

 

Testpassagerer skal dele oplevelser

Studerende og ansatte kan tilmelde sig som testpassagerer. Det betyder, at de gennem testperioden frem til sommeren 2021 kan benytte shuttlen gratis og skal svare på en række spørgeskemaer, som blandt andet RUC og DTU står bag:

”Vi har brug for at undersøge, hvordan samspillet er mellem mennesker og den selvkørende teknologi. Hvordan tager vi imod den? Føler vi os trygge? Fungerer transportformen i vores hverdag?,” siger Hannah Villadsen, PhD og Postdoc ved Institut for Mennesker og Teknologi på RUC og fortsætter:

”Testen på DTU er selvfølgelig en lidt ’kunstig virkelighed’, da vi ikke må køre så hurtigt, og fordi der er en steward ombord. Men testpassagernes input er væsentlige for at forstå, hvordan vi kan bruge teknologien i fremtiden.”

 

En app binder data sammen og tracker testpassagerers færden

DTU Compute har udviklet en app-løsning til projektet. Den binder data fra spørgeskemaerne sammen med data om testpassagernes færden på campus, som fås gennem GPS og Bluetooth beacons opsat ved stoppesteder, i shuttlen og i bygninger nær ruten på DTU.

”Vi har taget appen et skridt videre end andre. Det er ikke bare er en tracking app, hvor vi kan se, hvor mange, der har taget den selvkørende shuttle. Vi kan faktisk bruge den som et værktøj og integrere den med et spørgeskema. Ved hjælp af Bluetooth beacons kan vi analysere data mere nøjagtigt, mens passagererne bevæger sig rundt. Det kan forhåbentlig give os en endnu mere detaljeret indsigt i deres transportmønstre,” siger Per Bækgaard, der er lektor på DTU Compute.

Bag appen ligger et større udviklings- og dataopsamlingsarbejde, som foregår i IBM Cloud. IBM Danmark har i samarbejde med DTU udarbejdet forskellige funktionaliteter, som kan vise data for forskerne og udsende særlige surveys via appen – såkaldte event-triggered surveys – direkte til testpassagerne i situationer, der kan opstå:

”Det kan for eksempel være i forbindelse med et pludseligt nødstop, hvor vi via app’en har mulighed for at forhøre os direkte med de tilstedeværende testpassagere om deres oplevelse i shuttlen. På den måde får vi mulighed for at få hurtig feedback i den givne situation. Det er en helt unik måde at indhente data om vores kollektive transport, som ikke findes i dag,” fortæller Claus Klint, director Internet of Things, IBM Danmark.

 

Fremtidens kollektive transportform baseret på nutidig viden

Hos busoperatøren Nobina Danmark, der har indhentet forsøgstilladelsen, og som står for driften af de selvkørende shuttles på DTU, glæder man sig over de data, der kommer ind gennem projektet:

”Inputtet fra de studerende og ansatte på DTU er med til at forme, hvordan vi i fremtiden kan tilbyde en ny kollektiv service til borgerne. Vi arbejder i LINC med tanken om, at de selvkørende shuttles kan knyttes til den kommende letbanes stationer i hovedstadsregionen – og derved styrke og øge den kollektive transports rækkevidde. Selvkørende shuttles er et dynamisk supplement til de eksisterende transportformer, der kører i faste ruter og baner. Det giver passagererne en større fleksibilitet og kan bringe dem tættere på deres destination,” siger Rasmus Noes, markeds- og forretningsudviklingschef i Nobina Danmark.

De tre selvkørende LINC-shuttles kører på DTU Lyngby Campus indtil sommerferien 2021. LINC-projektet er finansieret af partnerne og EU-programmet Urban Innovative Actions.

Tilmeld dig som testpassager

Kommer du af og til på DTU Campus i Lyngby? Det kan være som studerende, ansat eller gæst – eller måske bor du på kollegie? Så bliv testpassager i de tre selvkørende shuttles, der fra april 2021 og frem til sommerferien vil køre i den sydlige del af campus.

Tilmeld dig som testpassager her