da / en

Derfor tester LINC selvkørende shuttles

LINC er et af de største projekter med selvkørende shuttles i Danmark. Her tester vi dem i naturlige bymiljøer med daglige passagerer, som har behov for transport. Formålet er at udvikle den kollektive trafik, så den også i fremtiden er et attraktivt og grønt valg for borgerne.

Gennem testene indsamler LINC erfaringer om, hvordan driften af selvkørende shuttles er, og om hvordan passagerne oplever dem. Samtidig ønsker LINC at udvikle de selvkørende shuttles, så de i fremtiden kan yde borgerne en intelligent service, ’der kommer, når du kalder’, og kan løse borgernes udfordringer med at komme det sidste stykke fra station til arbejdsplads eller hjem.

Projektets erfaringer kan give byplanlæggere indsigt i den infrastruktur – fysisk og digitalt – som shuttles kræver. Det kan forberede byplanlæggere på, hvordan de kan indrette bæredygtige byer, som er gode at bo og arbejde i – ’livable cities’ – da de selvkørende shuttles blandt andet er støjsvage, kører på el og derfor ikke udleder skadelige partikler eller CO2.

Her tester vi de selvkørende shuttles

Shuttles testes på DTU Campus i Lyngby og demonstreres i Albertslund og Hersted Industripark.

De to testområder ligger i et af Danmarks største byudviklingsområder, hvor der i perioden 2018-2025 bliver anlagt en letbane. Den 28 kilometer lange Hovedstadens Letbane kommer til at køre igennem ti kommuner med stop ved 29 stationer.

Selvkørende shuttles giver nye muligheder for passagerne

Når selvkørende shuttles er forbundet til eksempelvis en station langs den nye letbane, er det muligt at skabe en bedre transport, der bringer passagererne tættere på deres rejsemål og reducerer deres rejsetid. Det gør det mere attraktivt for flere mennesker at bruge grønne og kollektive transportformer i fremtiden.

De selvkørende shuttles har potentiale til at fremme letbanens rækkevidde. Ved at skabe god sammenhæng mellem de 29 letbanestationer og shuttles kan projektet bidrage til letbanens succes og omvendt.

Shuttles med stort potentiale

Potentialet for selvkørende shuttles er stort. Der er dog nogle udfordringer, der skal overvindes – og det er netop dem, som projektet skal hjælpe med at identificere og løse. Når det er sket, vil fordelene ved selvkørende shuttles være store:

  • forbedret vejsikkerhed
  • mere effektiv udnyttelse af vejene
  • mindre parkeringsbehov
  • klimavenlig eldrevet transportform
  • bæredygtige byer
  • lavere omkostninger
  • bedre fleksibilitet for pendlerne.

Flere partnere står bag projektet

LINC er et projekt, der samler flere aktører på tværs af kommuner, virksomheder og vidensinstitutioner for at bidrage med erfaringer og viden om et nyt og innovativt område.

Partnerne i projektet er: Albertslund Kommune, Gladsaxe Kommune, Nobina Danmark A/S, IBM Danmark ApS, Danmarks Tekniske Universitet, Roskilde Universitet og Gate 21.

Fakta

Finansiering

Projektet er finansieret af partnerne og EU-programmet Urban Innovative Actions (UIA), som støtter projektet med 25 millioner kroner.

Læs mere om projektet på UIA’s hjemmeside.

Partnere

Partnerne i projektet er: Albertslund Kommune, Gladsaxe Kommune, Nobina Danmark A/S, IBM Danmark ApS, Danmarks Tekniske Universitet, Roskilde Universitet og Gate 21.

Varighed

Marts 2018 – august 2021.

Projektlederteam og mere information

Kenneth Jørgensen,
Seniorprojektleder LINC, Gate 21

Projektet LINC hed tidligere TUPPAC – Transforming Urban Planning Providing Autonomous Collective Mobility.