da / en

Nye intelligente mobilitetsteknologier i fremtidens by

Erfaringer fra projekterne LINC og FREMTIDENS INTELLIGENTE MOBILITET I GREATER COPENHAGEN.

I Gate 21 har vi over de seneste tre år arbejdet med intelligente mobilitetsteknologier i byudviklingen i projekterne Fremtidens intelligente mobilitet i Greater Copenhagen og LINC. Projekterne har blandt andet undersøgt potentialerne for at arbejde innovativt og udviklingsorienteret med intelligente kollektive mobilitetsteknologier i sammenhæng med byudvikling. 

Denne rapport henvender sig til politikere, embedsmænd og planlæggere, der ønsker at forstå hvorfor og hvordan kommunerne kan sætte retning for teknologiudviklingen på transportområdet, så den kommer til at understøtte en bæredygtig by.

Udgivet december 2021. Læs mere her.

Visions- og potentialeplan for LINC

Kør med selvkørende shuttles langs Hovedstadens Letbane.

Udgivelsen synliggør mulighederne for, at den kommunale planlægning får bedre vilkår for at skabe en bæredygtig by gennem en sammenhængende by- og trafikplanlægning. Ud over kommunale planlæggere er publikationen også relevant for de markedsaktører, som ønsker at skabe nye services og produkter til fremtidens selvkørende kollektive trafik. Udgivelsen bygger blandt andet videre på inspirationskataloget ”Skab plads til selvkørende shuttles i fremtidens byer” fra september 2020.

Udgivet september 2021. Læs mere her.

Inspirationskatalog

Skab plads til selvkørende shuttles i bæredygtige byer.

Inspirationskataloget lægger op til refleksion og dialog blandt kommunale beslutningstagere og by- og
trafikplanlæggere, om hvordan vi kan fremme udviklingen af den selvkørende kollektive transport i en retning, som skaber
værdi for borgerne.

Udgivet september 2020. Læs mere her.