da / en

Selvkørende køretøjer kan bidrage til at løse udfordringer med mobilitet og trængsel i byområder. Det viser en undersøgelse COWI har lavet i Oslo – men samtidig viser den, at selvkørende køretøjer kan forværre den nuværende trafiksituation, hvis de bruges, som vi i dag bruger privatbiler. Derfor er det vigtigt at øge delemobilitet og at fremme offentlig transport, konkluderer undersøgelsen.

Af Lene Ulsted Carlsen

Under klimatopmødet C40 World Mayors Summit 2019 i oktober slog projektet LINC sig sammen med COWI om eventet: Driverless transportation: New Opportunities for Cities? Her gav COWI de cirka 70 danske og internationale gæster et indblik i resultaterne af en scenarieundersøgelse om fremtidens mobilitet og selvkørende køretøjer i Oslo.

”Eventet, som også indeholdt en paneldebat mellem ledende aktører inden for byudvikling, rådgivere og selvkørende teknologier, gav god inspiration – både til hvordan vi kan forbedre det kollektive produkt, så det i fremtiden bliver endnu mere attraktivt  og til, hvordan  selvkørende kollektiv mobilitet kan  blive en integreret del af bybilledet,” siger Kenneth Jørgensen, projektleder for LINC i Gate 21. Også LINC var på dagsordenen til eventet med planerne for, hvordan selvkørende shuttles kan integreres i udviklingen af bydelen Hersted Industripark i Albertslund.

 

Undersøgelse anbefaler selvkørende delemobilitet

Undersøgelsen fra COWI udmøntede sig i tre anbefalinger til beslutningstagere:

1) øg delemobilitet
2) styrk den kollektive transport og
3) fokusér på at dele data og lav regler og lovgivning, der fremmer gode trafikale løsninger.

Arbejder man ikke på de tre områder, er der en risiko for, at selvkørende biler vil få byerne til at brede sig og vil udkonkurrere den kollektive trafik, hvilket vil skabe mere trafik og mindre produktive byer.

”Selvkørende teknologi vil ikke i sig selv hjælpe os til at nå klimamål eller give os bedre byudvikling. Men hvis vi bruger teknologien smart til at øge delemobilitet og udvikle traditionel kollektiv transport, så det bliver mere attraktiv, vil de være en vigtig del af udviklingen af bæredygtig mobilitet i vores byer. Derfor er det vigtigt, at beslutningstagere tager de rigtige beslutninger om selvkørende køretøjer,” sagde Michael Knørr Skov, Vice President for Plan og Trafik i COWI.

 

Undersøgelse giver input til LINC

”Der er ingen tvivl om, at COWIs undersøgelse understøtter de antagelser, vi har i LINC projektet om, at vi er nødt til at teste selvkørende shuttles som en del af den offentlige trafik – både for at udbygge den offentlige trafik og tilbyde borgerne attraktive muligheder for at køre sammen,” siger Kenneth Jørgensen.

LINC undersøger, hvordan selvkørende teknologi kan integreres i bybilledet i to byudviklingsområder, der i 2025 får letbane-stationer, nemlig Hersted Industripark i Albertslund og Gladsaxe Ringby. Her arbejdes der blandt andet med, hvordan selvkørende kollektiv mobilitet i fremtiden kan blive en del af den bæredygtige by under de rette forudsætninger.

”Undersøgelser som den fra COWI, som er lavet på bestilling af det regionale trafikselskab RUTER, vil blive en vigtig brik, når vi skal kigge på, hvordan vi indretter fremtidens byer. Samtidig vil vores testkørsler i Hersted Industripark og DTU Lyngby give værdifuld viden i planlægningen af de to byområder og vil forhåbentlig også bidrage med viden til, hvordan rækkevidden og passagergrundlaget for den kommende Hovedstadens Letbane kan styrkes,” slutter Kenneth Jørgensen.

 

Læs hele rapporten

Læs hele COWIs undersøgelse om selvkørende teknologier i Norge her.