da / en

Når Hovedstadens Letbane bliver en realitet i ti københavnske forstadskommuner – også kaldet LOOP CITY – skal borgerne vænne sig til endnu et nyt køretøj: selvkørende shuttles. Det nye køretøj skal sikre, at fremtidens kollektive transport hænger bedre sammen, er mere fleksibel og bæredygtig. Et nyt projekt skal teste shuttles i to områder.

I fremtiden kan passagerer stige fra de nye letbanestationer ind i en selvkørende shuttle, der bringer dem helt til døren på deres arbejdsplads eller hjem. Selvkørende shuttles kan køre med højere frekvens, er mere fleksible i forhold til ruteplanlægning og kan køre på strækninger, hvor det ellers ikke er muligt at køre med bemandede busser.

I et nyt projekt skal de selvkørende shuttles testes i to udvalgte områder – først på DTU Campus i Lyngby og siden i Albertslund.Testområderne ligger i et af Danmarks største byudviklingsområder, LOOP CITY, der dækker de ti kommuner, hvor hovedstadens 28 kilometer lange letbane kommer til at køre igennem. Fredag blev starten på det nye projekt markeret med den første testtur med en selvkørende shuttle i industriparken.

Nobina, der er Nordens største busoperatør, står for driften af de selvkørende shuttles. Direktør Niels Peter Nielsen, siger om projektet:

”Med de nye selvkørende transportformer får vi en enestående mulighed for at supplere den kollektive transport, der i dag kører i faste baner og infrastrukturer. Selvkørende shuttles er et mere dynamisk supplement til de eksisterende transportformer og kan styrke den kollektive transport. Det vil give et mere finmasket net af kollektiv transport, der giver passagererne en større fleksibilitet og kan bringe dem tættere på deres destination.”

Foruden Nobina er LOOP CITY, partnerorganisationen Gate 21, Albertslund Kommune, Gladsaxe Kommune, IBM, Roskilde Universitetscenter (RUC) og Danmarks Tekniske Universitet (DTU) med i projektet.Projektet er støttet af EU-programmet Urban Innovative Actions.

Stort potentiale i fremtidens intelligente transport

LOOP CITY er et samarbejde mellem ti kommuner, region og stat om by- og erhvervsudvikling langs Ring 3, hvor der i perioden 2018-2023/24 bliver bygget en letbane fra Ishøj til Lyngby. Med den nye letbane står byerne i området over for en stor transformation. Og det nye projekt skal undersøge, hvordan byens fysiske og digitale infrastruktur kan indrettes, så den er klar til fremtidige selvkørende shuttles.

De selvkørende shuttles kan blive et vigtigt led i at få bedre forbindelser ved for eksempel at blive koblet på trafikknudepunkter, som stationerne på den nye letbane.

Albertslund Kommunes borgmester Steen Christiansen ser letbanen og muligheden for at teste de selvkørende shuttles som endnu en mulighed for at booste den omfattende udvikling af kommunens industripark, der også får et stop på den nye letbane.

”Hersted Industripark befinder sig i en omfattende udvikling. Med en fremtidssikret kollektiv transport kan  vi trække flere virksomheder og borgere til det, der bliver et helt nyt byområde i Albertslund,” siger Steen Christiansen og fortsætter:

”Letbanen og de selvkørende shuttles vil helt overordnet være med til at sikre, at vi også i fremtiden har smarte, grønne og fleksible måder at transportere os kollektivt på. Den kommende letbane er et afgørende skridt, men de selvkørende shuttles kan skabe bedre sammenhænge, når letbanen kommer og dermed sikre, at endnu flere vil lade sig transportere grønt og kollektivt.”

IBM og DTU står for det datatekniske arbejde i forbindelse med driften af de selvkørende shuttles. Det drejer sig blandt andet om, hvordan mere dynamiske ruter kan planlægges og optimeres samt udvikling af apps til rejseplanlægning.

Claus Klint, direktør for internet of things hos IBM, ser store potentialer i den selvkørende kollektive transport.

”Teknologien i og omkring de selvkørende shuttles rummer enormt mange muligheder for at gøre passagerernes transport hurtigere, mere sikker og bekvem. Vi arbejder med en lang række løsninger, som for eksempel kunstig intelligens, der gør det muligt at give passagererne en unik kundeoplevelse,” fortæller Claus Klint.

Nobina har allerede erfaringer med at teste selvkørende shuttles i Stockholm og Helsingborg i Sverige.

Partnerne bag det nye projekt forventer, at testkørslerne går i gang i andet halvår af 2018.

Fakta

Nyt projekt tester selvkørende shuttles

Projektet vil styrke det fremtidige kollektive tilbud af busser til borgerne. Projektet vil introducere selvkørende shuttles i udvalgte områder i byudviklingsområdet LOOP CITY, hvor den nye letbane fra Ishøj til Lyngby etableres fra 2018-2023/24.

Bag projektet står byudviklingsområdet LOOP CITY, partnerorganisationen Gate 21, Albertslund Kommune, Gladsaxe Kommune, busoperatøren Nobina Technology, IBM, Roskilde Universitet (RUC) og Danmarks Tekniske Universitet (DTU).

Budgettet er 31,4 millioner kroner og projektet er finansieret af partnerne og EU-programmet Urban Innovative Actions og partnerne.

Projektets foreløbige følgegruppe består af Movia, Region Hovedstaden, Metroselskabet og Hovedstadens Letbane. De øvrige LOOP CITY-kommuner er inviteret med i følgegruppen.

Selvkørende shuttles

  • Dynamisk og fleksibel transportform, der bringer kunderne tættere på deres rejsemål
  • Giver effektive forbindelser til anden kollektiv transport, især tog, metro og letbane
  • Kan bruges i områder, hvor det ellers ikke er muligt at køre en bemandet bus
  • Bruger en kombination af teknologier til at køre: GPS, infrarød laser (LIDAR – Light Detection And Radar, 3D-kamera, der aflæser vejskilte og trafiklys, sensorer, der måler, hvor shuttlen er i forhold til vejen.
  • Er støjsvage
  • Kører på el og udleder ikke CO2 og partikler

 

Lovændring pr. 1. juli 2017

En ændring af færdselsloven har fra den 1. juli 2017 givet mulighed for at søge om tilladelse til kontrollerede forsøg med selvkørende motorkøretøjer. Lovændringen gør det muligt at teste selvkørende køretøjer på offentlig vej i Danmark, når det sker under hensyn til trafiksikkerheden.