da / en

Ofte stillede spørgsmål om LINC

Hvad handler projektet LINC om?

LINC arbejder for at styrke den kollektive transport, så busser fortsat spiller en nøglerolle i det fremtidige danske transportsystem. LINC tester selvkørende shuttles i to udvalgte områder i LOOP CITY, hvor den nye letbane også etableres fra 2018–2025.

De langsigtede perspektiver for projektet er, at de nye selvkørende shuttles kan tilpasses den kommende letbane, så de kan kobles på de 29 nye stationer og skabe gode trafikale sammenhænge til lokalområdet nær stationen. Derved bidrager de selvkørende shuttles potentielt til at øge letbanens rækkevidde og passagertal.

Fordelene er blandt andet, at trængslen på vejene kan minimeres ved at overflytte bilister til passagerer i letbanen og selvkørende shuttles. LINC fokuserer på at videreudvikle den kollektive trafik, hvilket skal ses i lyset af, at en fremtid med selvkørende biler sandsynligvis vil øge trafikmængden på vejene og skabe mere trængsel. I hovedstadsområdet 15 procent, viser Vejdirektoratet prognose fra 2017.

Hvilke fordele er der ved selvkørende shuttles?

Fordele ved selvkørende shuttles:

 • bedre vejsikkerhed
 • en højere frekvens
 • mere fleksibilitet når busruter skal planlægges
 • øget mobilitet for ældre, handicappede og børn
 • kan bringe passageren tættere på sin destination, fordi de selvkørende busser ikke er bundet op på ’stationer’
 • mindsket CO2- og partikeludledning, fordi de selvkørende shuttles kører på el
 • mindre trængsel og plads brugt til parkering, fordi de selvkørende shuttles er små og kører med højere frekvens
 • mere mobilitet for pengene, perspektiverne er, at kommunerne i fremtiden potentielt vil kunne levere en bedre kollektiv busservice til borgerne for færre penge, da du mindsker transportomkostningerne, bl.a. fordi at perspektiverne ved el-drift er billigere.
Hvad er projektøkonomien?

Det samlede budget for projektet er cirka 31,4 millioner kroner. Partnerne medfinansierer med cirka 6,3 millioner kroner. Det EU-finansierede program Urban Innovative Actions finansierer projektet med 25 millioner kroner.

Hvem er projektdonor?

Projektdonor er Urban Innovative Actions(UIA). UIA er et EU-finansieret program koblet på European Regional Development Fund (ERDF). Det er det første UIA projekt i Danmark.

UIA støtter stærkt innovative projekter, som ”ikke er set før i Europa”. UIA har en finansieringsgrad på 80%.

Hvem er projektpartnerne?

Partnerne bag projektet er:

 

 • Albertslund Kommune (projektejer)
 • Gladsaxe Kommune
 • Nobina
 • IBM
 • LOOP CITY
 • Gate 21
 • Roskilde Universitetscenter (RUC)
 • Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

Partnerne har ekspertise indenfor førerløs drift, sikkerhedsgodkendelse, projektledelse, buskontrahering, brugeradfærd, datadrevne platforme og analysesystemer.

Projektets advisory board er: Movia, Region Hovedstaden, Aalborg Kommune samt Metroselskabet og Hovedstadens Letbane. Projektets advisory board består af organisationer, som på nuværende tidspunkt er involveret i førerløse bustests i Danmark. Det giver derfor et godt grundlag for vidensdeling.

Herudover er der en bredere følgegruppe: Cyklistforbundet, Dansk Handicap Forbund, Vallensbæk Kommune, Hvidovre Kommune m.fl. Alle øvrige LOOP CITY kommuner er inviteret indenfor i følgegruppen.

Hvornår starter projektet?

Projektet er i en forberedelsesfase fra den 1. november 2017. Implementeringen påbegyndes den 1. marts 2018. Projektet varer i tre år. Vi forventer, at vi starter den første test af shuttles i begyndelsen af 2019. Der skal forinden indhentes tilladelse fra Vejdirektoratet til at udføre selvkørende shuttle-test på offentlig vej.

Hvor kommer de selvkørende shuttles til at køre?

I LINC projektet søges der om tilladelse til at teste shuttles i to områder: Hersted Industripark i Albertslund Kommune og på DTU Campus i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Hvorfor har I valgt at køre i Hersted Industripark og på DTU Campus Lyngby?

LINC projektpartnerne har lavet en indledende analyse af de to områder, som viser, at der er gode testkørselsmuligheder – også ud fra sikkerhedsmæssige betragtninger i forhold til afspærring og forholdsvist velafgrænsede områder. Vi starter testen på DTU Campus i Lyngby, hvor vi har et testmiljø med langsom trafik (gående og cyklister), som der skal tages hensyn til. Herefter fortsætter vi testen i Hersted Industripark, som er et erhvervsområde med meget tung trafik. Tanken er, at vi hele tiden øger sværhedsgraden – startende på DTU Campus i Lyngby og herefter i Hersted Industripark.

Ruterne vil blive kvalificeret i projektets indledende fase og skal godkendes af Vejdirektoratet.

Hvad skal I konkret teste?

På DTU Campus er der 10.300 studerende og 5.800 medarbejdere, og Hersted Industripark består af mere end 700 virksomheder. Områderne giver et godt grundlag for at teste selvkørende shuttles i reelle byrum med borgere, som har transportbehov. De selvkørende shuttles vil være afhængige af datadrevne løsninger, og vi skal i den sammenhæng se, hvad det kræver af digital og fysisk infrastruktur og hvordan forskellige passagerer interagerer med de selvkørende shuttles.

Hvor mange shuttles forventer I at køre med?

Vi forventer at køre med tre selvkørende shuttles i projektet. Først på DTU Campus – og sidenhen kører de tre shuttles i Hersted Industripark.

Hvilke shuttles kommer I til at køre med?

Projektet er teknologi-neutralt og arbejder ikke med en særlig producent. Transportoperatørerne kører i dag også med busmateriel fra flere forskellige producenter, og det vil de formentlig også gøre i fremtiden, da der allerede i dag findes flere forskellige selvkørende shuttle producenter på markedet (Navya, Easymile, Local Motors m.v.).

I foråret/sommeren 2018 har projektet udarbejdet en markedsanalyse, som giver et godt beslutningsgrundlag i forhold til at indkøbe de specifikke shuttles til projektet.

Hvornår kommer de selvkørende shuttles ud at køre?

Ny lovgivning fra juli 2017 baner vejen for, at førerløse køretøjer kan afprøves på det offentlige vejnet i Danmark.

Vi forventer, at de første shuttles kan testes på DTU Campus i Lyngby i 1. halvår af 2019, og vi er i tæt dialog med Vejdirektoratet om det. Herefter udføres der endnu en test i Hersted Industripark i 1. halvår af 2020.

Har I/LINC indsendt en ansøgning til Vejdirektoratet?

Nej, det har vi endnu ikke. Det kommer til at ske i 2. halvår af 2018.  Vi er i dialog med Vejdirektoratet herom.

Andre ofte stillede spørgsmål

Vil selvkørende biler ikke løse trængselsudfordringerne og forbedre mobiliteten i samfundet, så vi ikke behøver selvkørende busser?

Der er flere modsatrettede konsekvenser af flere selvkørende køretøjer på vejen. Selvkørende biler vil betyde, at biler vil kunne køre tættere og frigøre op til 30 procent mere plads på vejene. Privatbilismen vil i højere grad basere sig på deleøkonomi, og det vil blive mere attraktivt at have adgang til et køretøj frem for at eje det. På den anden side, så kan de selvkørende biler blive så attraktive, at den ledige plads hurtigt bliver optaget af endnu flere af selvkørende biler.

Vejdirektoratet peger på, at i hovedstadsområdet, hvor trængselsproblemerne er værst, kan trængslen øges med 15 procent. (Februar 2017)

Selvkørende køretøjer og deleøkonomi vil derfor ikke nødvendigvis bidrage til at øge vejkapaciteten i byerne væsentligt, da der er tale om to modsatrettede effekter. Fordi selvkørende biler kan køre tættere, kan vi udnytte vores veje bedre. Samtidig bliver det mere attraktivt at køre i selvkørende biler.

Bliver letbanen ved Ring 3 til noget?

Anlægsloven blev vedtaget i Folketinget den 31. maj 2016. I første kvartal 2018 kom den endelige ejergodkendelse af Hovedstadens Letbane, og der blev underskrevet kontrakter med de vindende entreprenører, som skal bygge og betjene letbanen. Letbanen skal anlægges af de danske entreprenører Aarsleff, CG Jensen og M.J. Eriksson. Transportsystemet (tog og jernbaneinfrastruktur) leveres af Siemens og Aarsleff Rail, og drift og vedligehold skal varetages af Metro Service. Læs mere om letbanen her.

Er vi klar til selvkørende shuttles? Samfundet, vejene, menneskeligt…

Vi ved endnu ikke helt, hvordan fremtidens byer bør indrettes i forhold til, at der vil komme flere selvkørende køretøjer på gaden. Hvis fremtidens bus kan bestilles on-demand og kan starte og stoppe hvor som helst, hvordan håndterer vi det så i forhold til indretningen af gaden og de stoppesteder, som vi kender i dag? Det er blandt andet noget af det, LINC-projektet skal teste.

LINC arbejder på, hvordan et nyt intelligent transportsystem kan indrettes i LOOP CITY. Der vil i forbindelse med etableringen af den nye letbane ske en øget transformation af hele Ringbyen med tiltrækning af arbejdskraft og indbyggere. Projektet vil se nærmere ind i to byudviklingsområder langs letbanen: Hersted Industripark og Gladsaxe Ringby. For disse to udvalgte områder vil der blive givet anvisninger til, hvordan den fremtidige indretning af den digitale og fysiske infrastruktur bør ske for at understøtte af selvkørende kollektiv transport.

Kan vi føle os sikre med selvkørende shuttles?

Selvkørende shuttles ser ud til at være mere sikre end de køretøjer, vi kender i dag. Med shuttlens navigationssystem er det muligt at reagere tidligt og meget hurtigt på farlige situationer.

Der vil være en steward ombord på shuttlen i testfasen, som vil bidrage til at skabe øget tryghed.

Metroen i København har været førerløs i mange år, og det har folk i dag vænnet sig til og føler sig trygge.

Hvem har erstatningsansvaret, hvis der går noget galt?

Det er den eller de organisationer, der ansøger om at teste selvkørende køretøjer, der har erstatningsansvaret i tilfælde af uheld.

<script><!-- [et_pb_line_break_holder] -->jQuery(function($){<!-- [et_pb_line_break_holder] --> $('.et_pb_accordion .et_pb_toggle_open').addClass('et_pb_toggle_close').removeClass('et_pb_toggle_open');<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> $('.et_pb_accordion .et_pb_toggle').click(function() {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> $this = $(this);<!-- [et_pb_line_break_holder] --> setTimeout(function(){<!-- [et_pb_line_break_holder] --> $this.closest('.et_pb_accordion').removeClass('et_pb_accordion_toggling');<!-- [et_pb_line_break_holder] --> },700);<!-- [et_pb_line_break_holder] --> });<!-- [et_pb_line_break_holder] -->});<!-- [et_pb_line_break_holder] --></script>