da / en

Juni 2018

Visuel identitet og involvering af en assessor

Projektledelse, organisering og visuel identitet klar. Inddragelse af en tredjeparts-assessor, som skal blåstemple testens sikkerhed. Assessoren godkendes af Vejdirektoratet.

August 2018

Markedsundersøgelse og indkøb af selvkørende shuttles

Analyse af markedet for selvkørende busser og indkøb af tre shuttles, der skal anvendes i de to test-områder.

Maj 2019

6-måneders test af selvkørende shuttles på DTU Campus i Lyngby

Infrastrukturen i testområdet er forberedt. Tilladelse til test af selvkørende shuttles på offentlig vej fra Vejdirektoratet og sikkerhedsgodkendelse af bussen fra Færdselsstyrelsen. Personer, der dagligt bruger DTU Campus, kan tilmeldes som testpersoner i perioden og give feedback.

Februar 2020

6-måneders test af selvkørende shuttles i Hersted Industripark i Albertslund

Infrastrukturen i testområdet er forberedt. Tilladelse til test af selvkørende shuttles på offentlig vej fra Vejdirektoratet. Personer, der dagligt pendler til og fra Hersted Industripark, kan tilmeldes som testpersoner i perioden og give feedback. LINC tester behovsstyret busservice og dynamisk ruteføring. Det er foreløbigt endnu ikke afprøvet i Europa, og omfanget af testen afhænger af den danske lovgivning på området.

September 2020

Integration af selvkørende, kollektive shuttles i byplanlægning

Nye tilgange til byplanlægning, som tager højde for selvkørende shuttles i fremtiden, udvikles for to byområder i LOOP CITY – Gladsaxe Erhvervsby og Hersted Industripark i Albertslund.

Februar 2021

Selvkørende, kollektive shuttles knyttes til Hovedstadens Letbane

Formidling af en LOOP CITY vision og strategi for fremtidige selvkørende shuttles knyttet til den nye letbane i LOOP CITY. Letbanen forventes at være færdigbygget i 2025.

Det centrale spørgsmål i LINC er:

Hvordan bliver selvkørende shuttles en del af den kollektive transport, og hvordan påvirker de byerne?

Det er visionen, at erfaringer og resultater fra de tests, der udføres i LINC udbredes til de 10 københavnske forstadskommuner i LOOP CITY, hvor der i 2018-2025 bliver bygget en ny letbane med 29 nye stationer. Letbanen skal tiltrække passagerer til den kollektive transport, mindske trængslen på vejene og sikre vækst.

LINC sigter mod, at de selvkørende shuttles supplerer letbanen, og gør det lettere for pendlerne at nå de sidste kilometer fra station til destination. Det forventes, at de selvkørende shuttles kan give mere effektiv kollektiv transport, hvor bedre planlægning giver mindre ventetid for passagererne. Derudover vil den nye teknologi gavne miljøet, da de elektriske shuttles udleder mindre CO2 og partikler.

Samtidig er LINC en del af LOOP CITYs vision om, at LOOP CITY-kommunerne tilsammen danner rammen for et Smart Mobility Living Lab, hvor fremtidens intelligente løsninger inden for transport og mobilitet testes.

Du kan her anmode om at modtage LINC’s nyhedsbreve og e-mails med relevante informationer om LINC, samt aktiviteter og arrangementer i forbindelse med LINC. Vi opbevarer og behandler i den forbindelse personoplysninger (e-mail) for at kunne sende e-mails og indsamle statistik. Vores behandling af personoplysninger fremgår af vores Privatlivspolitik.

Ønsker du ikke længere at modtage mails fra LINC, kan du klikke på afmeld-linket i bunden af et hvert nyhedsbrev, du modtager fra os.

Nyheder

LINC-TUPPAC partner modtager grøn initiativpris

Busoperatøren Nobina modtog årets grønne initiativpris fra Albertslund Kommune for deres indsats for at skabe mindre støj, mindre forurening og innovative grønne løsninger i byrummet. Af Lene Ulsted Carlsen Under indvielsen af et nyt showroom for de kommende...

Self-driving transport was a hot topic at ITS World Congress 2018

One of the hottest topics at the ITS World Congress 2018 in Copenhagen was without a doubt self-driving transport. The LINC-TUPPAC project was represented there with a presentation about the vision of self-driving shuttles in connection with the new light-rail in the...