da / en

Daglig Projektledelse

Drejer din henvendelse sig om projektet, testene og rekruttering af testdeltagere, så kontakt:

Kenneth Jørgensen, seniorprojektleder LINC, Gate 21
M: kenneth.joergensen@gate21.dk

Signe Poulsen, seniorprojektleder LINC, Gate 21
M: signe.poulsen@gate21.dk

Presse

Er du fra pressen, så kontakt:

Lene Ulsted Carlsen, Kommunikationskonsulent, Gate 21
M: lene.ulsted.carlsen@gate21.dk
T: 4016 1526